Brödhskal

Old Swedish Dictionary - brödhskal

Meaning of Old Swedish word "brödhskal" (or brødhskal) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brödhskal (brødhskal)
skål el. kärl innehållande bröd. Bo 90. MP 1: 97, 98, 223. the brödh stykken som fylto tolff brödhskala Bir 2: 121. han sparde hwarken bröskal eller kanna MD 435.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brödhskal may have also been written as brødhskal

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bröskal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚯᚦᚼᛋᚴᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back