Brödhvakke

Old Swedish Dictionary - brödhvakke

Meaning of Old Swedish word "brödhvakke" (or brødhvakke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brödhvakke (brødhvakke)
ett slags skatt (i form av viss kvantitet säd). Jfr SAOB B 4504. huar bogaman görj sinom kirkieheree j karp säädh oc foe son brödwakka j tridiung rog. .. Svartb 69 (1345?).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brödhvakke may have also been written as brødhvakke

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚯᚦᚼᚠᛆᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back