Bröþ

Old Swedish Dictionary - bröþ

Meaning of Old Swedish word "bröþ" (or brøþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bröþ Old Swedish word can mean:

bröþ (brøþ)
L.
bröþ (brøþ)
1) koll. bröd. " ööl oc bröþ" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). " vatn ok brödh" KL 335. Bil 627. VKR 61. " brast hanom bröþ tel þerra föþo" Bu 417. bedes bröþ ib. " bakat brödh j oghne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 115. fäm lewa brödz MB 1: 90. " som mit brödh aat" Bil 82. ey är jak greue tho at jak brödh lewe (möjl. bör det dock heta: a brödh lewe el. - lewa, har brödkakor; non comes mihi putor propriis quod paniBus vtor) GO 615. bröd, uppehälle,. arwþä firi sit bröþ SD 5: 637 (1347).
bröþ (brøþ)
2) bröd, brödkaka. " fan han eet bröþ" Bu 175. tolff brödh MB 1: 492.
bröþ (brøþ)
3) bröd, hushåll. " oppa thet at ey hafuis ofuirflödhelicha folk j clostirsins brödh" VKR 38. ib 40. RK 2: 2625. - Jfr almännings-, barna-, biug-, hafra-, himirikis-, himna-, hvete-, härra-, offer-, rogh-, sadha-, sma-, spis-, seMBlo-, vägha-brödh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bröþ may have also been written as brøþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brödz MB 1: 90.
  • brötz ib 181),
  • bröds biti ,
  • bröds kruma
  • brodz kraama )
  • bröds skiva ,
  • bröds stykke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚯᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back