Broþir

Old Swedish Dictionary - broþir

Meaning of Old Swedish word "broþir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

broþir Old Swedish word can mean:

broþir
L.
broþir
1) ss tillnamn. " nicolaus bendicsbrodhir" SD 3: 584 (1323).
broþir
2) broder (i andlig mening). alle mine bröþar apoSToli Bu 13. - broder, ss benämning på en förtrogen vän. käre broor STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 346 (1503). " käre herra bror" ib 5: 6 (1504). kere bröder oc besynnerlige gode wener ib 9 (1504). kere broder oc sinnerlig gode wen ib 23 (1504). - medlem af en munkorden, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTerbroder. SD 5: 293 (1344). ib NS 1: 139 (1402), 140 (1402) o. s. v. brodhor jönis af lynköpunge, brodhor joan aff skänynge ib 291 (1403). en gudhlikir monkir tholde mykit gab aff androm sinom brodhor STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 79. " läta dragha sik til brödhra (prediare-brödernas) kyrkio" STenianus. Se Lg.">Bil 835. " twe brödhir aff thy sama STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTrino" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 7. ib 56, 57 o. s. v. brödhir aff dominci oc francisci oc bärnardi rSTycken på Forn Svenska.">EGhlo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 413. swa SOm then brodhorin scrifwadhe ib 188. - medlem af ett gille eller handverksskrå. nar en brodher dör wthu wore brödirskapi SO 4. ib 5, 6, 7, 8 o. s. v. STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 104, 107. SSTycken på Forn Svenska.">EG 112 o. s. v. SD NS 2: 78 (1409). sancte katrine brödhra STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 142 (1445). " sancte knutz brödra ib. "ib 143. - Jfr barfötta-, delo-, drykkio-, faþur-, foSTer-, frillo-, gil-, gildis-, gra-, gudh-, half-, hätto-, iula-, kors-, lek-, moþor-, mädh-, prädika-, prädikara-, präST-, renlivis-, sam-, skiptis-, skola-, STal-, STol-, svart-, tvilingia-, ung-, värs-, äldris-, ämbitis-, ärandis-broþir, äfvenSOm sambrödhra.
broþir
1) broderskap, broderligt förhållande. the sworo sik j brödhra skap ST 457.
broþir
2) brödraskap, gille, skrå. brödra ok söSTrascapit SO 84.
broþir
3) rätt såSOm medlem af ett brödraskap. nyuther han Burskap nyuthe brödhra skap SO 17. ib 102. - Jfr brodhorskaper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • broþer Bu 184.
 • brodhor SD NS 1: 291 (1403); KL 250, 261 o. s. v.;
 • brodhorin ib 56, 57 ; MB 1: 206.
 • brodhur KL 259.
 • bror HSH 4: 346 (1503) , 5: 6 (1504). broor ib 4: 346 (1503). bloder för broder Va 24, 25.
 • broþors Bu 209 ;
 • brothors SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). brodhers MB 1: 163.
 • bröder (i rimslut) RK 1: 569, 678.
 • brodhor KL 79, 270.
 • brodher MB 1: 163.
 • broþar Bu 184.
 • broþor ib 209 o. s. v. brodher MB 1: 163.
 • brodhir KL 269.
 • brödher MB 1: 162.
 • bröþar Bu 13.
 • brödhir Bir 3: 413.
 • breddir: breddirne SD NS 2: 78 (1409).
 • brödhra SJ 142 (1445); SO 53, 80.
 • brödre: gillebrödre SJ 320 (1464). " brödere" BGG 299, 300 o. s. v. brödare ib 300, 303 o. s. v.; SJ 297 (1461).
 • bröþra Bu 184 o. s. v. brödhers MB 1: 359.
 • bröþrom Bu 515.
 • brödher MB 1: 251.
 • bröþar Bu 515.
 • brödhra SO 52, 53),
 • brodhor bani
 • brodhir- )
 • broþor barn
 • brodher-.
 • broder-) n. L.
 • brodhor del
 • brodher-.
 • brodhers- )
 • broþor dottir
 • brodhors- SD NS 2: 169 (1409).
 • broder- RK 1: 3512.
 • brodher- MB 1: 196.
 • brodhers- Lg 3: 327),
 • brodhor drap
 • -draap )
 • brodhorgiäld?
 • brodersgeeld )
 • brodhor husfru
 • brodher hustru )
 • broþor luter
 • broþurluter.
 • broþurluttar.
 • broþurlutter.
 • brodher luther),
 • broþor qvän
 • broþer quärn )
 • brodhor skipte
 • brodherskipthe )
 • broþor son
 • broþurson.
 • brodherson SD NS 1: 51 (1401); Bil 239 ; MB 1: 177.
 • broderson.
 • brödherson )
 • brödhra bok
 • brödere- )
 • brödhrabref ,
 • brödhra kloster ,
 • brödhra koster ,
 • brödhra lagh ,
 • brödhra lös ,
 • brödhra skap ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚮᚦᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back