Bruka brukia sj 280 1460 .

Old Swedish Dictionary - bruka brukia sj 280 1460 .

Meaning of Old Swedish word "bruka brukia sj 280 1460 ." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruka brukia sj 280 1460 . Old Swedish word can mean:

bruka brukia sj 280 1460 .
L.
bruka brukia sj 280 1460 .
1) bruka, nyttja, betjena sig af. brukadho sith mäghin ok römskan aff mz striDium EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 573. " thenna forscepna godz. .. niwta bruka oc behalda" SD NS 1: 257 (1403). " ib 138 (1402), 450 (1405), 545 (1406) o. s. v. vadhelikit är mykyt brwka ällar nytia ällar sik tilEGna witherlika thz SOm orätwislika är afflat" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 410. " tagha vij baswner hwilka the plägha bruka om gyllene aaret" MB 2: 14. ib 15, 47, 76, 95. Di 251. EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7745, 3: 2987, 4084. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 147.
bruka brukia sj 280 1460 .
2) utöfva, öfva. " alle hwar i sinne konst brukade oc idhkadhe SOm ther til hörde" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 224. " swa at hon i mik bruke (operetur) alla sina helsamlika förskullan oc nyttoghet" ib 195. brucha schomagarana eMBetz SO 31. ib 98, 110 o. s. v. at bruka sin förräDilse MB 2: 321. EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (till. till LEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 239, 3: (sista forts.) 4794. Di 232. SO 53. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 194, 330, 398. " hon haffwer mz broder i hoormal brwkath, heller ffwlkompnath" SEG 118. ridha dwsth ällar bruka spärbräkningh EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 64. ib 66. - arbeta, sträfva? jak brwkar fast til MD 169. " bruka här om alla städher at fridh ok endräkt staDin glädher ib (S) 292. - uträtta, göra. han wille med them slass oc brwka theras betzta, hwar i sin stadh (meningen väl: och de skulle då, hvar i sin stad, söka göra sitt bästa)" BSH 3: 282 (1470). " vtan han sielwer kan sit bätzsta bruka" SD NS 1: 678 (1407). FM 310 (1507). kongen brwker enchtä annet, wthen ridher j jacht ib 337 (1507).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bruka sik , öfva sig, bemöda sig, bevisa sig, handla. brukom os oc öwom Su 93. huar j sino ämbite ärffuodadhe oc brukade sik mz alle fikt oc afrestan ib 224. " a winstro sidona hwar liffliker ande sik mäst brukar oc wistar" ib 367. ib 176, 187, 242. " om nättrena brukade han sik mäst" MB 2: 303. han brukade sigh manliga bade mz vakn oc handom ib 310. PM 20. RK 3: 1818. " tymen. .. som han skulle sik haffua brukath" ib 1: (sfgn) s. 177. - Jfr up-, van-bruka.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚴᛆ:ᛒᚱᚢᚴᛁᛆ::ᛋᛁ:280:::1460:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back