Brukilse

Old Swedish Dictionary - brukilse

Meaning of Old Swedish word "brukilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brukilse
bruk, nyttjande, användning. " alla handa embetzmän waro ther och hwar haffde siith sträthe, oc beskedeliga skikkad hwart theras rwm epter annad som daglig awaro j syn brwkelse som theras ämbethe tilsagde" Troj 38. - (om könsumgänge). medea haffde främt syn wilia j mans omfängenelsom oc sköraktog brwkelsom (actus venereos) Troj 17.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back