Bruklika

Old Swedish Dictionary - bruklika

Meaning of Old Swedish word "bruklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruklika
med (oinskränkt) nyttjanderätt. til en rättan oc wissan Pant thän han meth sinom arfuom behalda nyuta oc bruklica jnnehafua skal Gadolin Pants 280 (1339).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back