Brukliker

Old Swedish Dictionary - brukliker

Meaning of Old Swedish word "brukliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brukliker
hvartill man har oinskränkt nyttjanderätt. til en brukleken pant SD NS 1: 371 (1404). SJ 34 (1425), 267 (1456), 321 (1465). FH 2: 95 (1433). RK 2: 6785, s. 368.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • brukliken (ack.) SJ 34 (1425). brukleken (ack.). brukligh RK 2: 6785. brwkelikin (ack.) FH 2: 96 (1433).
  • brukeligh: -lighe SJ 267 (1456).
  • brukaligin: -ligit ib 321 (1465),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚴᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back