Brun

Old Swedish Dictionary - brun

Meaning of Old Swedish word "brun" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brun Old Swedish word can mean:

brun
1) kant, bräm. " Jfr altara brun. "
brun
2) ögonbryn. hafdhe langa näsa ok sidha brune Bil 250. Di 1, 133. " thina bryne ok bra" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 143, 156. ib 136.
brun
3) ögonlock. " wm. .. bryn falnar" LB 3: 83. brynen bwlnär ib 7: 150. " om. .. bryner bwlna" ib 2: 52. " thin öghon väknt oc för beuradh mz hwalsins brynom (palpebris)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 5. ib 227. - Jfr hvals-, öghna-brun samt väLBrynadher, äfvensom bra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bryn LB 3: 83 ; MD 207 ;
  • -en LB 7: 150. pl. brynir: bryner Di 1 ; LB 2: 52 ;
  • bryne Bir 2: 5, 4: 136, 143, 149, 156.
  • brunir: -e Bil 250 ; Bir 3: 289 ;
  • bruninar ib 2: 227.
  • brunar Di 133. dat. brunom Bir 2: 226, 227.
  • brynom ib 5),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back