Brun

Old Swedish Dictionary - brun

Meaning of Old Swedish word "brun" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brun Old Swedish word can mean:

brun
1) glänsande, blank. " mz brwno (Cod. B brännande 562) swärdhe" MB 1: 413.
brun
2) brun. " hwilkin man som födhis blinder han faar aldre at wita eller vnderstanda hwath hwit är eller swart eller blekt eller brwnt eller nakan lit" MB 1: 42. confero. .. equm meum brunan SD 2: 164 (1294). polidrum coloris brun ib 4: 146 (1330). " fore een brunan hengist ib" NS 1: 78 (1401). " syntis vdDin brun aff blodhinno" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 134. " wäxer bolde a köte eller a hwdh manne oc wardher äpter hwiit eller brwnt (subrufa)" MB 1: 362. brwnt skarlakan Iv 205, 3642. " hans haar var brunt (capite subfusco)" Ansg 179. SD 6: 214 (1350, gammal afskr.). Fr 367. RK 1: 2196. Di 17, 129 o. s. v. then bruna nöthen hawer then söta kärnan GO 12. ib 330. brwnth blomster LB 7: 139. - (?) ss tillnamn. syctrig brune SD 1: l93 (1167-85). - JFr lIver-, rödhbrun samt blakker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back