Brunblar

Old Swedish Dictionary - brunblar

Meaning of Old Swedish word "brunblar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brunblar
brunblå; rödblå, violett? tå stenmalmen brännes lagder på kooll edldh. .. giffuer han brunblån låga, tå är thet koper malmer PMSkr 626 (senare avskr.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -blå )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚿᛒᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back