Brut

Old Swedish Dictionary - brut

Meaning of Old Swedish word "brut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brut
4) brytande, överträdande, kränkning. wmskärins jämwäl j gärningomen. .. aff gudhz budhordha bruth ok aff lydhnonna bruth Mecht 32. 5) brott, förbrytelse. fore sinna rätia brotha skvld som han bröth i bothekirkio fore thrä marc ok tyghv RP 2: 24 (1383). - överträdelse, fel, synd. ok forlat os war bruth som wj forlatum thäm os mote bryta SvB 4 (slutet av 1400-t.). 6) brottslighet, skuld. han grep ok banth en man vthan brwth STb 1: 11 (1475). pedher swerdsliper zacher til xij marck fore sancta clara syslemantz drengh han slogh eller STack vtan broth ib 3: 216 (1495). hure oärlige then tyske slogh then fatich suen j heel vtan bröt och skyll ib 390 (1498). - brottslighet, skuld, tillSTånd av syndfullhet. thy til borde hanom äuerdeliga i dödzens broth blifua (ideo in morte permansit) SvKyrkobr 146. 7) böter för brott, STraff. engin köpensaktt dirffwa wiidh the brwrh, som ther tilhöre STb 1: 45 (1476). " swa at jac wart thes sama jäppä lädhugher oc löös vm then saköre oc vm brut, ther jac medh honom ändat hafde oc wtfäST" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 370 (1378, gam. avsk.r). fforbinder fogitta, borgameSTarana och radit for:ne packara vijdh theres embete ok penninga broth, ath the ey mera thaka j packara lön fore ena leST lax än iij (3) öre STÄmb 152 (1503). fforbiwder fogitta, borgameSTara och gantzka radit forscriffne tunna packara. .. yther mera vijdh theres embetes ok peninga bruth, ath the ey mera thagha j packara lön fore leST lax än iij (3) öre ib 157 (1505). (Jfr Ark. f. Nord. Fil. 49: 199 ff.). Jfr dura-, dyr-, faSTo-, husa-, mot-, mote-, qvärnSTena-, reghlo-, skip-, STen-, tiäldrubrut.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brot.
  • bröt STb 3: 390 (1498) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back