Brut

Old Swedish Dictionary - brut

Meaning of Old Swedish word "brut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brut Old Swedish word can mean:

brut
L.
brut
1) brytande, sönderbrytande, uppbrytande. Jfr ben-, dura-, skipbrut.
brut
2) brutet STycke. opfyltos siu brödh korgha mz them smam brutum (fragmentis) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ouir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 182.
brut
3) STälle hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST något är brutet; hål uppkommet genom brytning, briSTfällighet. bröth. .. Diäffwllen nidher en deel aff taket huilket brot enghen kan för bättra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 168. " gönom thz brotthet nidher faldher idkelika snyo oc räghn" ib. " vm hulka änglane forSTodho förra krononna brut (rupturas) skula atirhelas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 230.
brut
4) brytande (af en förbindelse), öfverträdande, kränkning. thänke. .. huru opta han hawir brutit döpilsins lofwan ok huat han forskylladhe for tholkin brot ok othokka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 384.
brut
5) brott, förbrytelse. synd är brut oc olydhna gudhlika Budhordha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 457. " gialda förSTa faþur brut" Bu 20. ib 21, 28, 139. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 408 (1335), 5: 376 (1314, nyare afskr.), 377. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 119, 248, 397, 440. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 36.
brut
6) brotSTycken på Forn Svenska.">TSlighet, skuld. far tw ther brot fore (det räknas Dig såSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm brott) Di 116. " haffue the baden skyll böte then mera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm mera brut hade" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 116. " then STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm coSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanit nagath skylloger äär antinge mz lyffte eller andra brut" ib 201. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 305. - pl. thz hon. .. enghen broth ther til haffde STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 681. " wi. .. gifwom them forneSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda jeppa oc alla hans vmBudzmän oc swena ledhugha oc qwitta for all the brwt. käromal oc sculd vppa han älla them koma kunno for thät här til warit hafuer j öSTerlandom oc gifwom honum ok thäm allan warn rät, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm oss aff them btwtom oc käromalom tilfalla kan ganzlika friian" STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 195 (1387).
brut
7) böter för brott, STraff. vidher the plikt, brwt, oc sak, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm ther tilhöre STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 237 (1431). vidher bruth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm förra är sakth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 20. ib 65, 201. STycken på Forn Svenska.">TS 20, 25. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 274 (1459). " hans brut är en marck wax" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 113. " liggia j sama bruthum (äro underkaSTade samma STraff)" ib 20. " the peninga ther. .. olaffwer hawer betalat. .. a hans väghna y hans ful bruth" FH 3: 53 (1445).
brut
8) delning. " Jfr bruSTycken på Forn Svenska.">TSyn. "
brut
9) fallandeSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOt, epileptiskt anfall. fiöl han i brot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 363. fwl i broth LB 7: 2. " faller man i brwth ib. "ib 72, 164, 4: 341. ST 139. - Jfr ben-, bya-, dom- , dura-, eþsöris-, faSTo-, friþ-, frids-, gislinga-, hus-, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghadags-, häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghudagha-, krono-, lagha-, oþol-, pors-, ra-, reghlo-, sak-, saköris-, skalla-, skip-, skripta-, STen-, tiäldru-, viþerlagha-, viþerläghis-brut, samt bruti.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brot.
  • brotth.
  • bröth MD (S) 305.
  • brath LB 7: 164 ),
  • bruta pänningar ,
  • bruts barn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back