Brutfällinger

Old Swedish Dictionary - brutfällinger

Meaning of Old Swedish word "brutfällinger" (or brutfællinger) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brutfällinger (brutfællinger)
behäftad med fallandesot. thz sama walder oc galnom mannom oc brutfällingiom oc offdruknom mannom MB 1: 120. " han war brutfällinger" Bil 726. " baþ han kunna til sin ok böta sinne dottor som var brutfälingar" Bu 205. " thz hiälpri brutfällingia" LB 4: 347. rwta. .. hielper brothfällingar ib 7: 68. " dwger tz brothfallingom" ib 140. " duger mykit för bruthfalling" ib 8: 51. ib 2: 36, 40, 51, 3: 67, 79 o. s. v., 4: 345, 7: 143.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brutfällinger may have also been written as brutfællinger

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brutfälingar.
  • brothfällinger. bruthfallinger. brothfallinger. pl. -ar. -iar),
  • brutfällinga sot
  • brotfällingha- LB 7: 65.
  • brothfällinga- PM 47. brath fellingha- LB 7: 35. brothfellingia- ib 134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᚠᛅᛚᛚᛁᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back