Bruþgumi

Old Swedish Dictionary - bruþgumi

Meaning of Old Swedish word "bruþgumi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruþgumi
brudgum. " ey ma bruþgumi flere förnigä förä sinne bruþ" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). Bu 183. Bil 311. Bo 1, 40, 91, 112. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 50, 3: 255, 4: 21. VKR 67. MP 1: 57, 2: 43. RK 1: 1959. " cristen siäl som om syndhena tappat haffwer sin brwdhgomma christum" Su 8. Jfr anda-, hinna-, himirikis-brudhgumi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brudgomi: -in Bir 1: 50.
  • brudgome: -en RK 1: 1959.
  • brutgome: -a Bil 311.
  • brudhgöme: -a Bir 1: 8.
  • bruþgumme: -en Bu 183.
  • brudhgumme: -an MP 1: 42. brudgumme: .-a Bir 4: 21 ;
  • -an MP 1: 57.
  • brudhgomme Bir 1: 50 ;
  • -a KL 324 ; Bo 1, 40 ; -in ib 112; -an ib 91 brwdhgomme: -a Su 8.
  • brwthgomme: -an VKR 67),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚦᚵᚢᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back