Bruþlöp

Old Swedish Dictionary - bruþlöp

Meaning of Old Swedish word "bruþlöp" (or bruþløp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bruþlöp (bruþløp)
bröllop. "han. .. reþ en dagh mz frändom at göra brulöpe (ad celebrandas nuptias)" Lg.">Bu 26. ib 27. " loot hertogh magnus redha koost ok göra blwss ok giorde eth got bröllöp ok raast" RK 1: 810. askuluir. .. giordhe bröllöpe. .. mz placida Lg.">Bil 646. " gunnar konung fäste brynilla oc giorde strax bryllöp till henne" Di 160. ib 40. " koMBer oc nakar þit som Bonde bruþlöp györ, äller ankän kost" SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). " giorþe brulöp sinna dottor" Lg.">Bu 182. keysarinnan skulde. .. göra (suensins) bröllope ok gifua hanom sina dotor Lg.">Bil 772. " giorde brullöpe sinom son" MP 1: 329. ib 2: 235. " drak bryllöp" Di 159. ib 162, 173, 236. " iak ätlaþe kunnunga ok härtogha biuþa tel þit brulöþ" Lg.">Bu 491. " när scAl iak þins bruþlöps hof hAlda" ib. " hullo ther bryllop" MB 2: 246. " hulth marskens bryllop" RK 3: 133. " at the ekke wari j brudhlöpom" VKR 20. SD 5: 479 (1345, nyare afskr.) Bo 58. MP 1: 57, 58, l59, 2: 43, 44. Fl 2004. Iv 1550. RK 1: 440, 442. 1956, 3: 307, 345. Al 3851 o. s. v. - i andlig mening. än bidhas the af hulkom gudz sons brullöpe scAl vpfyllas MP 1: 199. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 59. Lg 3: 430. - pl. med betydelse af sing. kAllin til bröllöpin (nuptias) Alla MP 2: 236.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bruþlöp may have also been written as bruþløp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • brudhlöp: -löpom VKR 20.
 • bruþlop SD 5: 479 (1345, nyare afskr.).
 • brödlöp BSH 4: 198 (1495).
 • brullöp Bu 27.
 • brulöp ib 182.
 • bryllöp MP 1: 58 ; FL 2004; Iv 1550 ; RK 1: 440, 1956 ; Al 3851, 3854, 3861, 3869 o. s. v.; Di 40, 159, 160, 162.
 • bröllop RK 1: 810 ;
 • -s MP 2: 43.
 • brölöp Di 236.
 • bryllop RK 3: 133, 307, 345 ; MB 2: 246.
 • bröllop RK 1: 442 ),
 • brulöpe Bu 26.
 • bryllöpe MP 1: 59.
 • bröllöpe Bil 646 ;
 • -is MP 2: 44 ;
 • -in ib 236.
 • bröllöppe: -es Lg 3: 430.
 • bryllope MB 2: 115 ;
 • -is MP 1: 57.
 • bryllope Lg 333.
 • bröllope Bil 772),
 • bruþlöps aptan
 • brullöpes afton )
 • bruþlöps buþ
 • brullöpes- )
 • bruþlöps dagher
 • brullöps- Bil 758. bryllops Lg 3: 58.
 • bryllöpis- KL 298.
 • brylloppis- MB 2: 116.
 • bröllupes- ib 115),
 • bruþlöps folk
 • brullöps- Bir 2: 256. brudhlöpis- ib. brullöpis- Bo 60),
 • bruþlöps glädhi
 • brudhlops- Gers Frest 38.
 • bryllöps- Lg 3: 59),
 • bruþlöps gärþ ,
 • bröllöpis- ib 2: 236),
 • bruþlöps kläþe
 • bryllöps- RK 1: 441. bröllops- ib 1389. brullöpis- MP 1: 329.
 • bryllöpis- Bir 4: 67. bröllöpis- MP 2: 236),
 • bruþlöps koster
 • brullops- FH 3: 99 (1447).
 • bryllops- RK 3: 305, 333, 364, 1354 ; Lg 3: 634 ; MD 167.
 • brollöps- Bu 6. brölops Lg 3: 449.
 • brullöpis- MP 1: 329.
 • bröllöpis- ib 2: 235 ),
 • bruþlöps kostnadher
 • brullöps- )
 • bruþlöpstimi ,
 • bruþlöps öl
 • bryllöps- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᚦᛚᚯᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back