Brutliker

Old Swedish Dictionary - brutliker

Meaning of Old Swedish word "brutliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brutliker Old Swedish word can mean:

brutliker
L.
brutliker
1) som lätt brytes, bräcSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. ligger a blöto dwne ok tho brutlikin ok dödheliker STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber
brutliker
2) hafvande förbrutit med gen hwilkin man brutliker ware sins lifs gen rättenom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 567.
brutliker
3) brottslig. hawe firigiort sinom rätt widh brwtlichä SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1314, nyare afskr.). then som br utlikin är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 274. " them som brutlike äru them latir thu lidogha ok lösa vtan näfST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 124. ib 199, 390, 2: 111, 3: 308, 5: 138. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7295. " witi sik wara brutlighan j olydhno" VKR 33. brytligin j sacrilegio STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 225. " jac vät mik änkte vare brötlikin vith them" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 549. " göre sämio mz sinom jamcriSTnom mot hulkom the äru brutlike" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 342. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 217. ST 457. Gers Ars b 2. epther hwars theras brwtzliige sack (brott) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (yngre till. till LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 273. - skyldig, saker. med gen. then j eno syndher wardher STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra brwtliker STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 89. han skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al wardha brwtlikin wars härra likama och blodhz ib 98. - med prep. til. som. .. brutliken är til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla wranghet Su 47. ib 333. - skyldig, hemfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allen. med prep. til. brutlikin til radh (reus. .. concilio) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 176. brutlikin til dom ib 1: 217. - med prep. undir. brutlikin vndir dom (reus. .. judicio) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 216. - med inf. han är värdhir ok brutlikin at döö (reus eST mortis) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 13. - skyldig, pligtig. med dat. och ack. thu wil nepsa thin brodher än thu brotliken är tik siälffwom näpST STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 110.
brutliker
4) som angår el. tillhör böter. brutlikir pänningar, böter. han agher egh häSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnäs äffte brotlikum pänningum sinom (efter att hafva måST böta) SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). - Jfr obrutliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bruteliker: -like Bir 3: 308.
  • brutligh: -lighan VKR 33.
  • brwtzliig: -liige RK 1: (yngre till. till LRK) s. 273.
  • brwszligh: -lighan Gers Ars b 2. brutlikin.
  • brotliker: -likum SD 5: 376 (1344, nyare afskr.).
  • brotlikin: -likit Bir 5: 138.
  • brotliken Su 333 ; LfK 110 brytligin ib 225.
  • brötlikin Lg 549.
  • brötzlig: -lige BSH 5: 339 (1509).
  • brwdzlikin Lg 3: 81. brotleghen (ack.) RK 3: (sista forts.) 5841),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back