Brutliker

Old Swedish Dictionary - brutliker

Meaning of Old Swedish word "brutliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brutliker
brottslig, skyldig (till brott). iak kännis mik ffulkomliga brotliga wara i alla ropande synder SvB 33 (början av 1500-t.). thär mädh forstodo alla honom brotlikin wara for them hälga andha PM 4: 56. - brottslig, straffvärd. swa som brotligin som offta antuordas drenenom til at nepsäs ok plaghas VKyrkobr 209. - brottslig, syndig, skuldbelastgad. pinor oc dröffwilse koma räthwisom til förskullilisinna ökilse bruthe lighom til synda forlatilse Mecht 290. - Jfr obrutliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • brutthe- Mecht 290.
  • brot-.
  • -likin. -ligin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚢᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back