Bryggia

Old Swedish Dictionary - bryggia

Meaning of Old Swedish word "bryggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryggia Old Swedish word can mean:

bryggia
L.
bryggia
1) brygga. " brugGO bade dagh ok nat" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2942. ib 1644. VKR 36. " brag thet öll" BSH 5: 269 (1508). brygge öll FM 195 (1504). HSH 19: 83 (1505). " drikka thz ööl som wel är brukgit mz pors" LB 3: 170. " a helga torsdag skal gildis ool bruggit wara" SKG 151. " i gar brwgGO the sista maltith" BSH 5: 114 (1506).
bryggia
2) tillställa, anstifta, åstadkomma. hwa igeen sla han brygger kiwith GO 808. " haffuer mattis kafle brygget mych wppa nagre tesse fryborne män (skaffat mig på halsen? bragt mig i strid med?)" BSH 4: 308 (1502). brygger han mych myken mystankä och owilie wppa ib 5: 43 (1505).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • brygder: brygd HSH 19: 83 (1505). refl.
  • brygs VKR 36),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SKG
Stadga för S. Karins Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back