Bryggia

Old Swedish Dictionary - bryggia

Meaning of Old Swedish word "bryggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryggia Old Swedish word can mean:

bryggia
1) brygga. SVklE 161. STb 1: 434 (1459; burspr.). hon bragh xx (20) pund malth Skotteb 472 (1473) ; Kämn). HLG : 112 (1528).
bryggia
2) bildl. STälla till, anSTifta, åSTadkomma. jak takkar honom alzjnthe före thet han haffwer procuerath oc brygth, thy han STämpladhe thet ath PMBref 306. gud forlate thet them aff wort clerckerij som all then owilie bruggit haffve med theris nye ewangelium som luther haffver dragit unden benken HSH 16: 125 (1527; Brask).
Alternative forms or notes:
  • briggia STb 1: 434 (1459; burspr).
  • brygga ib 451 (1463).
  • bragh Skotteb 472 (1473 ; Kämn).
  • brygdhe EK 2942
  • bryggit.
  • brigit HLG 3: 112 (1528), 121 (1529).
  • brygth PMBref 306 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SVklE
Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi. I Småst på Fsv.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back