Bryggirska

Old Swedish Dictionary - bryggirska

Meaning of Old Swedish word "bryggirska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryggirska
ss tillnamn. " metta briggerska STb 1: 161 (1478). "Skotteb 53 (1461-62), 162 (1464-65). SSkb 6 1501-02). huSTrv karin bryggerska HLG 3: 12 (1520), ib 21 (1522), 63 (1523), 70 (1524). Jfr bryggissa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bryggerska.
  • brykerska: -n VKU 39 (1543).
  • brugerske Skotteb 162 (1464 65).
  • briggerska STb 1: 161 (1478). brigeska HLG 3: 63 (1523), ib, ib 70 (1524, ib.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᚵᚵᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back