Bryst

Old Swedish Dictionary - bryst

Meaning of Old Swedish word "bryst" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryst Old Swedish word can mean:

bryst
L.
bryst
1) bröst. " haua. .. bret bryst" KS 80 (198, 88). " giordhe hon cors a bröste" Bil 446. vij ängla. .. giordhade om bristit mz gullindom MB 2: 356. thu hafdhe. .. braz j thino bryste Bir 1: 19. lowadhis prestenom brystith oc höghre boghin MB 1: 477. " bryst är hiärta stadher oc rwm" ib. " tz dragher slemmen op aff brystet" LB 7: 228. " om qwynna bryst bolnar" ib 232. " lät hänne skära spina fran bryste" Bu 506. " tog a henne hwita brysth" MD (S) 225. " märkeliga dandhe qwinnor, haar klädin bärandis a theris brystom" MB 2: 287.
bryst
2) i andlig mening: bröst, hjärta, sinne. lifþe än nokor guz naþa gnista ii hans bryste Bu 130. " han vnte them got ij sit bryst" Al 1526.
bryst
3) = brystiordh. skifte i vttmarck som the hafua skift i brystett BtFH 1: 50 (1477, afskr.). vttmarck vnder för:ne bryst ib 51. " skötte per oleffsson. .. för x m. bryst sin hustrv jord (för sin el. sina hustrv brystjord?)" ib 203 (1509). - Jfr thrangbrystadher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bröst: bröste Bil 446.
  • brist: bristit MB 2: 356.
  • brust: brustit Lg 3: 349),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back