Bryst

Old Swedish Dictionary - bryst

Meaning of Old Swedish word "bryst" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryst Old Swedish word can mean:

bryst
L.
bryst
1) bröST. " är thz swa at jomfrun githr glömpt sins bryST bindilse klädhe, swa glömer ok jak tik" SpV 118. " slaa sik for briSTith (pectoris tunsioone)" Mecht 268. - liv, moderliv. Se Sdw 2: 1204. 2) i andlig mening: bröST, sinne, hjärta. om [hon] haffwir sins bryST oc hiärta andelika höghtidh oc rolighet hindrat mz ffafängom thankom Sv Kyrkobr 358. medh thynom galdrom twingar tu thet klena brySTet mothe gaa synna foreldrennä villiä ok Budhum J Buddes b 80. 3) inägor. hwar niute willeby och leiSTilä boar effter sitt gamble bryST SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 3: 214. ib. 4) bröSTharnesk. RP 2: 357 (1399). II blator ferdugha. v bryST. III par STaalhanska Inv cur Tyunnelsö 1 (1443). eth pantzare, eth broST, eth skorte, en kraga STb 1: 295 (1481). iij (3) bryST och iij (3) panzar STb 3: 305. (1496). Jfr Hildebrand, Sv. Med. 1: 967. Jfr krävetobryST.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brist: -ith Mecht 268.
  • brust: -et STb 1: 339 (1482). -idh Hel män 248. brost STb 1: 295 (1481); -idh ib 226 (1480).
  • bryst SpV 118. SvKyrkobr 358 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back