Brystiordh

Old Swedish Dictionary - brystiordh

Meaning of Old Swedish word "brystiordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brystiordh
inegor. " ath skiffte wtmarken effter ty som the är lutägande j gamble bryst jordh" BtFH 1: 209 (1506). " som the äre lutägende i bryst jord swa skulu the och skiffte wtmarken och fiske vatnen" ib 294 (1509). " at jänckä och skiffte theris wtmarker effter bryst jordh och krok tal" ib 286 (1509). ib 72 (1499, afskr.), 108 (1469, afskr.), 178 (1507), 272 (1508), 273 (1508). at skiffte broder broderdel och syster syster del mz sämie och sworne eede. .. aff gamble bryst jord ib 223 (1508). " räcker icke swa mykit lösöre tha skal mätäs bryst jord med aarswexten" ib 175 (1506). gaff sin son. .. iij m. om hwar aar for sytningh och wphold swa at recke eigh lösöre til tha skal mäthäs for iij m. bryst jord för kosten ib 293 (1508). ib 233 (1510), 248 (1508), 264 (1508).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛋᛏᛁᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back