Bryta

Old Swedish Dictionary - bryta

Meaning of Old Swedish word "bryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryta Old Swedish word can mean:

bryta
L.
bryta
1) bryta, sönderbryta, krossa. biuþar iak þik. .. at þu bryt ok mAl i miöl þätta STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilätte STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 189. " han (STenen adamas) gitar ängen brutit vtan mz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bucka bloþ" ib 72. ib 151, 168, 207, 287, 518. þa benen brutus STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 522 " brutno hAlsbene " STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 105. brödhit bröz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 119 " at gudz likame sculde þrytas " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 30. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 735 " SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sundrog ok brutin thingh " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 290. ib 293. han brööt tha än skaptin flere Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 2406. Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 580, 1643, 1742. " mangen glauia war ther bruten" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 18. STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 4400. " scorwth howdh är rat brothit (rättadt til brwtit)" GO 357. bruti ögha LB 3: 35. - bryta skip, lida skeppsbrott. skipmän räddus brytha skipit ok tapa liuit STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 285. ib 312, 347. GO 411. - aBS. med skip ss SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Subj. i eno haui sighla mang scip SOm cuma tel hamn ok SOm bryta STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 489. " et skip ladhit mz Alskyns folke bröt jnnan STorme" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 275. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 993, 3: 250. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 312. ST 37, 45.
bryta
2) uppbryta, med våld öppna. brutu the dör hwar ifuir androm STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 316. " judha brutu opta hus ifuer hänne ib. "STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 31.
bryta
3) uppbryta, upptaga. " bryta mAlmara STen" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 360. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199, 4: 82.
bryta
4) afbryta. " wiliandhes brytha nakor winträ ällar winbär" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 183. poors brwthä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 2: 24 (öfvers.). hAlff ordh oc brutin ST 162. " hon bröt sin sömpn" ib 273.
bryta
5) dela. bryta by, undersöka rätta förhållandet med jordens fördelning mellan delegarne i en by. tha SOm thesse tolf hafdho byn brutit Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 36 (1401). JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr bruTSyn.
bryta
6) tillfoga (en häST) skafsår. läkiaren giwer bruthnum häST sAlt ok ey Altidh iiSTher GO 865.
bryta
7) Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vanl. med prep. unDir. " vilde conSTans kunogar bryta lonGObardos vnDi rom (lägga LonGObarderna under Roms välde)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 56. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 260, 300, 305, 702. MB 1: 302. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1498. " brytha sin eghin wrangha wilia wndher gudhz riis oc plagho" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 169.
bryta
8) låta utbryta? tha skulin ij se at the STaSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe hunda a them swinom bryta sina onda lunda Al 4098.
bryta
9) förändra. " at bryta sit maAl" MB 1: 214. " sySTrana skulu. .. sionga. .. sina tidher. .. ey mz bruthne (konSTlad, modulerande?) röST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 20. ib 69. " ofta bröt (Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fregi) iak mina röST at iak skulde sötelika sionga" Ber 228. " gaa mz brutnum gang (Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fractis gressiSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus) ib 270. - dämpa. bryter hiärnans kyld hiärtans hita" MB 1: 84. " thera wredhe bryta" Ber 263. ib 154. 10) göra om intet, upphäfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va. hiertans reenlekir. .. han pläghar ther gerna brytas VKR 20. judha böker scolu bryta thit argument STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 82. " thän doom maghin ij ey bryta" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3739. " nödh bryther lagh" GO 4, 75. " thenna sämie riggia eller bryta" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 47 (1467, nyare afskr.) , 50 (1467, nyare afskr.). 11) bryta, öfverträda, ej iakttaga. är hin annan Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Friþ bryter Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). þän Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Friþ bryter a quinnom ib 5: 637 (1347). " at the. .. bryten eigh warn STadhwa" ib 4: 467 (1335, nyare afskr.). bryta moysi lagh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 78. " adam bröt Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vars härra STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buþ" ib 139. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 8. " the bryta sina lofwan ok sin edh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 195. " Aldre skAl iak miin ordh bryta widh thik" MB 1: 218. " bryta sina iat viþ guþ siAluan" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 5. for brutna tro ib 169. 12) bryta, förbryta sig. bryta the rike Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (20, 9). " at ey skuli brytas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 185. makt at bryta (delinquenDi facultas) Ber 235. " then är brytur widh annan" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). " naar bröt iak nakath vidh idher" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 4047. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 9. " hwar SOm bryther Aldhermanne i moth" SGGK 104. at. .. skrapreSTen bryther nogrom brodher eller sySTher moth retta ib. bryter ok nokor os mote sieluom Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 37 (96, 39). vm han synda älla brytir mot honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 287. " bryta mot häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga laghen" MB 2: 291. " om han ther til bryter" TS 25. ib 21. " giff mik til the bruten nabAl hafwir brutit (begått)" ST 218.
bryta
1) kaSTa upp, kräka. man skAl sigh och tha wel brytha och spya LB 7: 179.
bryta
2) förbryta sig. om oldermannen bryter sik mote nakrom sin eMBetz broder SO 116. BSH 3: 293 (1470). - refl. brytas, brottas, STrida. enkte bröds hon mot hanum Di 162. " brös faST i mot" ib 149. " swa brytz thit modh ok hogha thine. .. Alt äpter (arbetar för, STräfAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var efter) riikt ok wärlz hedher" Al 6569.
bryta
1) bryta f. bröt iak af annat örat (näml. på grytan) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 420. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 432.
bryta
2) nedbryta, nedrifAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va. han bröt aff badhe tak ok tinna Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 269.
bryta
3) svika, handla sviSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLigt? iak bröt aff saa margelund STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (till. om Chr. II, red. b) 6190. JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr afbryta.
bryta
1) uppbryta, med våld öppna. willo nw bryta op dörrena MB 1: 193. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 128. STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3895. Al 10205. bryther i breffwen op BSH 5: 275 (1508).
bryta
2) taga upp, flytta bort, aflägsna. thabröt konung tydrik op All sin tiäll (tækr nu up Allar sinar hærSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Buðir Di 202. - aBS. bryta uppp, tåga bort. tha bruto the wp STås Gamla eller EriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moTSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4472.
bryta
3) med prep. unDir. underlägga. bröt vp vnder sik manga konunga rike Di 7. JDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr up bryta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • brita: briz Bil 735.
 • brwthä SD 2: 24 (öfvers.).
 • bröst Bu 208 ; Bir 1: 125.
 • brutu.
 • brutin bruttin LB 3: 103.
 • brotin FM 462 (1510); -ith MD 9 ;
 • forbrotith MB 1: 467 ;
 • brotna Lg 3: 298.
 • brothin: -it GO 357 ;
 • -ith MD 8.
 • bröthen: -eth FM 236 (1505).
 • brytin Fr 580, 1742.
 • brytz Al 6569 ; Lg 1034 ; " briz " Bil 735,
 • bröds Di 162.
 • brös ib 149),
 • bryta sik ,
 • bryta af ,
 • bryta ater ,
 • bryta in.
 • bryta sik in , bryta sig in , med våld intränga. en owermatto stor brot byörn kom wt aff skoghen oc bröt sik jn i min bigardh Lg 3: 288.
 • bryta niþer
 • -niþ )
 • bryta sunder , sönderbryta, sönderkrossa. bröt sundar iarnen Bu 168. bryta aldra þera larben mz slägiom sundor i sma styke Bu 522. Bil 650. KL 219. Bo 103. Al 3487. " tok han brödh. .. ok bröt thz söndir" MP 2: 6. " alt landzfolkith skal bryta then swnder mz stenom" MB 1: 368. Jfr sunderbryta.
 • bryta sik sunder ,
 • bryta up ,
 • bryta ut ,
 • bryta sik ut , bryta sig ut, med våld tränga sig ut. brutho sik ther wth Di 251. - Jfr ben-, for-, til-, umkul-, undirbryta samt ny-, o-, sma-, älle., ödh-bruthin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back