Bryti

Old Swedish Dictionary - bryti

Meaning of Old Swedish word "bryti" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bryti
bryte, förvAltare (af annans egendom), gårdsfogde. mins brytia son MB 1: 182. - särsk. den som mot viss andel i afkastningen förestår och brukar annans gård (jfr Amira, Altschwedisches Obligationerecht s. 672 f.). lagde ther wnder. .. brytia ok qwerna ok landbo RK 1: 1181. ib 219. " Alla the brytia landbo oc hion som byggia j mino godze" BYH 1: 179 (1377). biudom wi. .. Allom bondom, brytiom oc landbom MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 27 (1735, orgig.). " All frältz hion som riddarom oc swenom oc frälse tilhöra, som ära brytia oc landbo" ib 28. " Aller Almoghe, bönder, brytia oc landbo" ib 29. bönder. brytia. oc landboa BSH 1: 185 (1386). ss tilnamn. lydberti bryttiæ SD 4: 261 (1332, nyare afskr.). librikt brötia ib (öfvers. fr. början af 1400tAlet). lyberti brytia ib 505 (1336). - i ortnamn. jn prato brytiæ arnede SD 2: 13 (1286). " ju prato brytiæ swanæwikh" ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brytia.
  • bryttiä SD 4: 261 (1332, nyare afskr.). brötia ib (öfvers. fr. början af 1400talet). pl. brytiar),
  • brytiatekt SD 3: 253 (1316, gammal afskr.). brytiamarkin VAH 24: 325 (1358).
  • brytia gardher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛦᛏᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back