Budh

Old Swedish Dictionary - budh

Meaning of Old Swedish word "budh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

budh Old Swedish word can mean:

budh
L.
budh
1) erbjudande, tillbud. " huilkit bodh hon hade medh witnom bodit jon kötmangara som neSTa grannen war ok han tet ney sade" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 138 (1489).
budh
6) ombud. häredzhoffningen karl mattisson, drotztens budh, Svartb 363 (1438). rectä hans fossert hondhen för xij mark fför tet quedens ordh han gaff STadzins bod, then tid winit sattes om torsdagin STb 4: 323 (1513).
budh
9) STraff; böter. at ingan byggia gathen tranger meth the STure STocke for dörana wider the budhs som ther tillhör STb 1: 440 (1461; burspr). hwar man skall hawe sino gatubodh wv winteren, ther han them haffuer vm sommeren ok ther vm sommeren som vm winteren widher budh iij (3) marck ib. ib 444 (1462 ; burspr). 10) gäSTabud. o min sötaSTä gudh, lär mik huru jak skuli mik reedha til thins wärdhoghaSTa kötz oc blodz keysarligaSTa budh (impergiale convicium) Mecht 270.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bodh )
  • buds iordh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back