Bughi

Old Swedish Dictionary - bughi

Meaning of Old Swedish word "bughi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bughi
båge; båge vari sågbladet fastsättes, sågram. göris en saagh aff tynnan kopar. .. när eth kopar bladh wardr wthnöth tha säthies eth annad j bogan j geen, hwilken saagh swa skal göras oc tänyas straffwogh j boghan PMskr 503. Jfr fenster-, glas-, hamul-bughi och kinnabughar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boghi )
  • bugha man
  • boga-.
  • bogo- GU C 20 s. 34) m. bågskytt. architenens. .. bogoman GU C 20 s. 34. - eg. bågskytt, man som brukae båge för jak och var skyldig betala skatt (utav jakbytet); fullvuxen skattskyldig person. jtem kirkione j (1) bwgaskin aff hwario bwga manne eller !UDDA_TECKEN? (1/2) denar Svartb (Skolkl) 586. " huar bogaman göri kirkione j (1) bugaskin eller en tridiung sääd, oc biscopenom ij (2) huithskin aff huario röök" Svartb 69 (1345?). huar bogaman görj sinom kirkieherre j (1) karp säädh oc fore sen brödwaka j (1) tridiung rog ib. Beckman Stud 54 (slutet av 1400-talet?).
  • bugha skin
  • bugha stränger
  • bogo- GU C 20 s. 20),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back