Bukker

Old Swedish Dictionary - bukker

Meaning of Old Swedish word "bukker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bukker Old Swedish word can mean:

bukker
L.
bukker
1) bock. hwite bukka Gr 264. " lodhin som bukker" MB 1: 208. Jfr rabukker.
bukker
2) stötredskap. " thet rumit skal fyllas vp medh jord ok härdlika medh bukom saman stötas" KS 86 (210, 94).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • bokker.
 • -ar )
 • bukka bloþ
 • bukka galle
 • bukka horn
 • bokka- )
 • bukka kiöt ,
 • bukka land
 • bokka- )
 • bukka migh
 • bucka megh )
 • bukka talgher
 • bokka- )
 • buskhorn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back