Bulde

Old Swedish Dictionary - bulde

Meaning of Old Swedish word "bulde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bulde
böld. " hafdhe. .. haft en bulda vndir sinom arm flytande aat fäm hulom" KL 349. " aff KLädheno vtflöt sua som vaar aff bulda mz rutno blodhe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 16. ib 1: 171. MB 1: 299, 362, 363, 429. LB 2: 33, 3: 65, 74, 75, 77, 4: 339, 314, 352, 7: 230. jnwertis bwldar ib 186. " bwlin mz boldom oc fresmom" Lg 3: 726. Jfr kiöt-, qvidh-, sar-, var-bulde samt byld.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bolde MB 1: 362 ;
  • -a ib 363 ; LB 4: 392, 314 ;
  • -om MB 1: 299, 429 ; Lg 3: 726.
  • boldhe: -a MP 1: 298 ; LB 4: 352 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back