Bulster

Old Swedish Dictionary - bulster

Meaning of Old Swedish word "bulster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bulster
bolster. " the bäzta bulstra" SD NS 2: 306 (1410). " risthe the bolstern vp ok lothe fiärherne flygha" BSH 3: 293 (1470?). " liggia a bulstir oc wadhmals lakan ellir oppa linlakan" VKR 11. ib 57. Bir 4: 10. Lg 3: 204. " minom ryg. .. skalt thu göra blötan bulster" Su 417. Jfr hofpa-, hovudh-, räkke-, siänga-, undir-bulster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bolster. bwstir för bwlstir Bir 4: 10.
  • bulstur VKR 57.
  • bulstrar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛚᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back