Bursprak

Old Swedish Dictionary - bursprak

Meaning of Old Swedish word "bursprak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bursprak Old Swedish word can mean:

bursprak
1) burspråk, sammankomST som hölls av överhetspersoner el. maktägande med borgerskapet i en STad el. med folket i en landsdel. tha alt radit fforsamledh är til bursprack STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 126 (1488). böd konung priamus ath alla troyaner skulle komma till jlions borg konwngxsens palatz ath hålla ther bwrspråk mz them Troj 253. 2) burspråk, utbyggnad på ett rådhus från vilken överhetsperson förhandlar med den på torget församlade menigheten och värifrån offentliga tillkännagifvande göras. kom biscop kätil silfuer til os och STodh her j STaden opa burspräket. .. och sagde al wor kere almoga som her tha forsamelde wore Reuterdahl KyrkohiST III 2: 537 (1464). lySTe. .. borgameSTarne pa burspraket, ath STb 1: 269 (1480). ib 84 (1477), 180 (1478).
bursprak
3) på burspråk fattat beslut. plebi[s]citum. .. almogans STadge ok bursprak GU C 20 s. 458. ib 554. - på burspråk beslutade (el. offentligjorda) kommunala STadgar. STb 1: 427 (1459; burspr.). ib 435 (1460 ; burspr). swa ath hon bär noghan dräth, som borbiudz i bwrspaket ib 125 (1477). - offentligt tillkännagivande som göres på burspråk. lySTe wor kere höffwitzman her STen STwre bursprak, swa ath huar som förer silffwer ellir bly aff swerges rike, haffue forbrutith liiff ok gotz STb 2: 133 (1486). ib 1: 336 (1482). - Jfr Clason, HiST. Tidskr. 23: 97 ff.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -spraak-.
  • -språk.
  • -sprack SJ 2: 126 (488). -spräk Reuterdahl Kyrkohist III 2: 537 (1464)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚱᛋᛕᚱᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back