Buter

Old Swedish Dictionary - buter

Meaning of Old Swedish word "buter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

buter
stycke, klump. " är hon (ɔ: jorden) alstingis törk tha brytas wp stora bwtha aff jordenne" PMSkr 199. " tha ligger the askan swarth j stora bwtar sammanlwpen" ib 560. på öijomen som äro i hafwen mellan ciciliam och wllandh är i jordena wärkatt mykin brennesten. .. och tager vp stor stycke och buta ib 613 (senare avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back