Buþorþ

Old Swedish Dictionary - buþorþ

Meaning of Old Swedish word "buþorþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

buþorþ
Bud, Budord. thätta Buthorþ gömä SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). GO 1043. bröt guz Buþorþ Bu 206. " at mannen halde gudhz Budhord" KS 51 (128, 55). " wars herra tio Budhordh" MB 1: 463. ib 456, 457, 458, 459, 460, 461, 465. KS 16 (40, 17), 64 (158, 70). Bo 77, 144, 145. MP 1: 46. Bir 1: 4, 195, 3: 167.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚦᚮᚱᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back