Buþskap

Old Swedish Dictionary - buþskap

Meaning of Old Swedish word "buþskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

buþskap Old Swedish word can mean:

buþskap
L.
buþskap
1) Lg.">Budskap, underrättelse. " wart bref sum Lg.">Buzskap bär nar wi komom" SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). " som hanom bar Lg.">Buþskapit" Lg.">Bu 145. " af guþlikum Lg.">Buþskap tel mariam" ib 6. ib 4. Bo 156. - Lg.">Budskap, tillsägelse, helsning. sände moyses sändeLg.">Budha til edom. .. oc lät swa sighia til konungxins thetta är thins brodhers israels Lg.">Budhskap til thik MB 1: 409. " sände balac konunger til balaam. .. mz thässo Lg.">Budhskap" ib 412.
buþskap
2) Lg.">Bud, ärende. hwat ey gik oc piltin ihesus hänna Lg.">Budhskap Bo 14. " nu bidhir iak thik at thu skuli gaa mit Lg.">Budhskap til högxsta kirkionna forman" Bir 3: 83.
buþskap
3) Lg.">Budbärare, sändeLg.">Bud. til hans som iak nämpnde thik mit Lg.">Budhskap Bir 1: 333. " iak är eth Bodh skap sändher aff alz mäktoghom gudhi" Lg 3: 189. then hedher weter man enom herra, som man weter hans Lg.">Budzskap MB 1: 189.
buþskap
4) Lg.">Bud, befallning. " hans stadhge ok Lg.">Budhskapr försmås ok wardr åt ängo" KS 47 (119, 51). ib 64 (158, 70). - herskarmakt, välde, myndighet. alle ängla thiäna ihesu christo oc vnder hans Lg.">Budhskap MB 1: 493.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • buzskap.
  • bodh skap Lg 3: 189),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᚦᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back