Butnbrädhe

Old Swedish Dictionary - butnbrädhe

Meaning of Old Swedish word "butnbrädhe" (or butnbrædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

butnbrädhe (butnbrædhe)
= butna brädhe. ij thiwgh Botn brädhe til skolan Skotteb 338 (1430-talets början; Borgm). hans diägener. .. fek han 1 mark, som han haffde vtlacht for timber, for Bodembredä oc näffuer ib 41 (1460-61). ib 129 l(1463-64). HLG 2: 53 (1516). ij Botnbrädin til dörrar ib 104 (1519).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so butnbrädhe may have also been written as butnbrædhe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • botn-.
  • bodem- Skotteb 41 (146061) , 129 (1463-64)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚢᛏᚿᛒᚱᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back