Byfastar

Old Swedish Dictionary - byfastar

Meaning of Old Swedish word "byfastar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byfastar
fastar som voro närvarande vid föryttring af jord och nämdes å stadstinget? byfastar i stad tyckas motsvara þingfastar å landet (se VML II J 2 pr.) och till garþfastar stå i samma förhållande som desse. Jfr Amira, Altschwedisches Obligationenrecht s. 277 (hvarest byfastar och garþfastar fattas ss identiska). subscripti. .. fuerunt byfaster & gardfaster in negocio supradicto SD 2: 231 (1297; af Stockholms stadstyrelse utfärdadt bytesbref).

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚠᛆᛋᛏᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VML
Vestmanna-Lagen. Utg. af C. J. Schlyter. 1841.
➞ See all works cited in the dictionary

Back