Byggia

Old Swedish Dictionary - byggia

Meaning of Old Swedish word "byggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byggia Old Swedish word can mean:

byggia
eg. köpa, afsluta köp om.
byggia
1) afsluta, ingå. " bygdhe hionalagh" KL 110. bygde han annat hionalagh RK 1: 1955 (kanske snarare att upptaga ss en särskild betydelse under föreg. ord; jfr dess bem. 7).
byggia
2) bortarrendera, öfverlåta till bruk? at bärghit byggiäs skal fran enom attuntädagh iulä oc til annärs SD 5: 639 (1347; möjligen att föra till föreg. ord, bem. 3).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back