Byggia

Old Swedish Dictionary - byggia

Meaning of Old Swedish word "byggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byggia Old Swedish word can mean:

byggia
2) bebygga, förse med (å)byggnader. Jfr R. PIpping, Kom. till Erikskr. s. 268 f. forscrifne gardh. .. allaledis som han nw är i bögder STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 128 (1488).
byggia
3) odla, bruka, vidmakthålla. Jfr SDw 2: 1205. meth alla thesse gotzena tillaghom i wato oc thörro, aker oc äng, scoghom oc fiskewatnom, thorppom ok thorpaSTadum bathe bygdhom oc öthom SD NS 3: 129 (1416). i myklemark,. .. cloSTerens deel är obygdher, item kirkiona deel thär jäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPte är blygdher VKJ 123 (c.) 1500). 4) sätta i STånd; laga, reparera. sancto johanne ewangeliSTa som ltil forinna war en fatighir fiskara som ok bygde ok bötte gamul näth ok noth STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 149. skal. .. olaff STensson haffua frii gangh till brvnnen och byggia till brwnnens behoff hwan tridie pening (ɔ bidraga med en tredjedel av koSTnaderna för reprationer av brunnen) STb 1: 47 (1476). eeth looss bygdh och omwenth met nyian nykil for ij öre HLG 2: 49 (1516). gaff jak för eth spylle, som bigdes vii ortoger ib 118 (1523). v!UDDA_TECKEN? (5 1/2) mark kopper. .. som brigepannan bigdes met ib. - utföra reprationer. die sixti pape (ɔ 7 aug.) lot jach bygia i bsatwgen HLG 2: 62 (1518). ii timbermen ii höre för thy bigde i huSTrv criSTin hwss ib 137 (1526). jönss timberman qwittades iiii mark j hwslön, som hnas bigdhe före j sith hws ib 3: 75 (1524).
byggia
5) bygga. Jfr SDw 2: 1205. gak borth äptir hiordhinna fothspor, ok födh thin kiidh, jäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPtnth widher tabernacula paSTorum, thz är thär som herdhane haffwa bygdh om sik SpV 384.
byggia
6) bo. " the ther biggiande waro j rykeno dödzsins skuggha them ran vp eth lyus" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 50. - byggiande(s) man, innebygare (Jfr Ark. f. Nord. Fil. 49: 216). beskedelike män jöns olafson, STaffan olafson, haluardh olafson brödher, byggiande men i wärmdö sokn waro i radzSTufunne i STocholm STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 1: l202 (1448). pedher lauerenssone, byggiandes manne j aarderwik j lula sockn STb 2: 167 (1486). oleff laurensson byggiendes man wiid forscriffne vpsala ib 393 (1489).
byggia
9) arbeta, verka? Se SDw 2: 1205. 10) genom byggande göra (trång). at ingan byggia gathen tranger meth the STure STocke for dörana STb 1: 440 (1461; burspr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bygia.
  • biggia. bigha HLG 3: 51 (1591)
  • bögge ib 4: 13 (1504). impf. -dhe. bigde(s) HLG 2: 118 (1523), 137 (1526). begdhe ib 145 (1526).
  • bygdher.
  • bögder SJ 2: 128 (1488).
  • bygdh SpV 384. bögdth HLG 3: 52 (1521). bigd ib 75 (1524) , 81 (1525), 82 (1525). biggit ib 90 (1527).
  • bigith ib 78 (1524) ),
  • *byggia i gen , 1) laga, reparera. wordo fogodin. .. borgamestarene och raadet swa eens, ath her jahan cristiänssons son, som slog syndher glasyn i worffv gilles stwffw, thet han skal ta byggia them swa färdoga igen, som the woro till forende STb 1: 245 (1480). skal lhan latq byggia all stoopen igen ib 315 (1481).) återuppbygga, återställa. Jfr Sdw 2: 1205. ware thet ok swa. .. at thet (ɔ: huset med tillhörande lägenheter) wpbrunne aff eel, bigge tha kirkian thet igen meth swadana bigningh, som thär nw astaar SD NS 3: 91 (1415). konungin. .. lät byggia sängena i gen Prosadikter (Sju vise mäst) 152. 3) bygga igen, tilltäppa. jacob moyses skla byggia igen the doren, som han haffuer giorth östan til vth pa watnet STb 1: 379 (1482). - Jfr for-, in-, inne-, saman-, til-, up-byggia, ävensom obygdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back