Byghdh

Old Swedish Dictionary - byghdh

Meaning of Old Swedish word "byghdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byghdh Old Swedish word can mean:

byghdh
L.
byghdh
2) bygd, bebyggd trakt, bebyggelse. (Jfr D. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Palm, Namn och bygd 15: 153 ff.). Jfr Sdw 2: 1205. tha biscopen haffuer ther i mellan farith. .. eller annat got folk ther millan fara, tha haffua the engha byd ther i millan hafft wthan haffwa ligath STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa markena eller ijsen STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 403 (1442)
byghdh
4) landsbygd. " lösa quinnor och drenge, som engin theniST haffua, skulo driffuas aff byn och hielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them som vidhertorffua hielp STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bygdenä til ath koma höö och korn i huseth" STb 1: 182 (1478). kemmenerana schule wysa thette löse folk aff STaden och vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa böghden til ath hielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bonden korn och rogh i husen ib 3: 106 (1493). dwffwor haffwa til foSTers bekombir wäl 'STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bygdenne j höghom tornom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 258. gäs ärw nyttoghe mykith til affwel oc them mäSTh som STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa bygdenne boo ib 263. - Jfr lands-, skogh- byghdh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bögd: -en STb 2: 237 (1487). böghd: -en ib 3: 106(1493)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚵᚼᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back