Bygning

Old Swedish Dictionary - bygning

Meaning of Old Swedish word "bygning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bygning Old Swedish word can mean:

bygning
L.
bygning
1) byggande, byggnad. til kiGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiunnä bygnyng SD 5: 565 (1346). ib 566. ware ecke then stora bygninge med thenne mwren jak haffuer for hender FM 318 (1507). " nu är sagkt om Borgha byggning huru te mågho fast ok ovinnelika wara" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 86 (210, 94). " fra försto bygning romara Borgh" Bu 395. ib 184. Bil 88. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9096.
bygning
2) det som är bygdt, byggnad. SD NS 1: 30 (1401). meth awäl älla byghninger ib 127 (1402) lot up. .. sit stenhws mädh grund ok bygning SJ 82 (1438). hwa sina bygningu säter äpter hwars mans sägn hon wardher illa bygdh GO 942. " bygningin lagdhis ödhe" Bil 53. Bo 33. Bir 1: 53, 362. " foro lönliga om kringh alla bygningh (introibant latentes in castella)" MB 2: 302.
bygning
3) bygd, trakt. " liggiande j hosio byghningi" DD 3: 20 (1399).
bygning
4) bruk? iak hawer. .. gifwit. .. klostreno vazstenom til bygning oc bestandilse oc äuärdhelica ägho äpter min dödh thässe min rätto eghin aflinga oc köpo GOoz SD NS 1: 231 (1403). ib 2: 25 (1408), 96 (1409) o. s. v. - bruk, bearbetande. bergxens bygning. .. oppe halda PfN 140.
bygning
5) Boende, beBoende. " stodh iudea ödhe LXX aar aff iudha byghning" MB 1: 13.
bygning
6) Boning. " paradiis är swa langt fra manna byghning oc kännilse" MB 1: 124. ib 125. " hafdho ey männene sighirlica bygning" Bir 2: 316. - Jfr biärgs-, bro-, broa-, bya-, husa-, hytto-, kiGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio-, lagha-, ny-, qvärna-, skipa-, snäkkio-, trä-, undir-, up-, väGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKabygning.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bygning.
  • bygnyng.
  • byggning.
  • bygnig Bu 184.
  • bygninge FM 318 (1507).
  • -u GO 942.
  • -ar Bir 1: 53, 362),
  • bygnings man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back