Bygning

Old Swedish Dictionary - bygning

Meaning of Old Swedish word "bygning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bygning Old Swedish word can mean:

bygning
L.
bygning
1) byggande. " STand i bygning, STå under byggnad. en ny bater vppa spanen aff enne leST eller ther widher oc STaar oc i bygning" Inv cur Tynnelsö 8 (1443). " swa länge som kirkion STaar i bygning" STb 1: 412 (1483). mädhan skipith STandher j byghningh STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 3. - byggande, byggnadsverksamhet. fforSTandere fore STadzens bögning ok mwrningh STÄmb 119 (1490). " per mansson gaffz x mark til STadzsins bögningk" SSkb 316 (1508-09). byggnadsarbete, reparation. (Olaf STensson skall hava) frij gang til brwnnen och hielpa til bygning i forscrifna brwn hwan tride pening STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 17 (1476). " symon jönsson ij mark iij öre myndre, som quittadis i bygningh HLG 3: 37 (1516). dominus johannes sigurdi quitadis iij mark for bygnyngh j STwgen for ethelth ars hyra" ib 40 (1517). " en mark quittadis for eth glassfenther oc anneth bygnyngh" ib 48 (1520 ; Jfr Ark. f. lNord. Fil. 49: 216). fek jak jönss timberman iiii mark oppo bignig ib 2: 115 (1523).
bygning
2) kollektivt: allt vad som finnes av byggnader; bebyggelse, åbyggnad(er). cloSTer fridhin är jn til graffwen vidh biscopsins STalgardh oc thädhan fraan allan thän byghning som öSTan widh gathuna STander som är ladhugardhin bakarSTuwa gardhin oc al annwr byghning jn til kalk oghnen Nio handl rör Vkl 223. huilka garda the sina mellen böth hade medh tomptom och bögning STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 98 (1487). " then öffra tregarden. .. medh tompt och bögningh i bredh och lengdh som han STaar nw vpbögder" ib 149 (1489). " huilken tompt for:de peder suensson hade fore giffuit c marck STocholmske medh bögningk och alla, som hon nw vpbögdh är STb 3: 88 (1493). "
bygning
4) uppodling. "bögxnäss i landbo. .. thet laag länge ödhe, thet är optakit til bygningh, thär skal byggias for landgällit" VKJ 170 (1466). " thil minnes ath rampnöö är op thaktit til bygningh, thär skal byggias for landgällit" VKJ 170 (1466). " thil minnes ath rampnöö är op thakit til bygningh" ib 167 (1466). " wid nyordholt är 1 torp ny optagit tiil bigningh" ib 76 (c. 1500).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bygninga balker
  • bögninga- STb 3: 231 (1495)),
  • *bygninga tomt ,
  • *bygnings kunnist
  • bygninges kondster Troj 36 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
Inv cur Tynnelsö
Inventarium curiæ Tynnelsö anno 1443. Ed. J. H. Schröder. 1839.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back