Byr

Old Swedish Dictionary - byr

Meaning of Old Swedish word "byr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byr
vind (på hafvet). "tha war börren twär ok staRK" RK 1: 3049. - särsk. god vind, medvind. hon sighlade goþan bör fram Lg.">Bu 523. " the sighldu raskan bör jnnan storme" Lg.">Bil 251. fingu the goth wädher ok retthan byr til rom ib 269. fingho blidhan bör Lg 3: 706. " är retho at sighla nar börin bläser" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 172. " them bläste bör fra stranda" Fl 315. " lagho ther ok biddo böör" RK 1: 1648. än wi bör faa Fl 654. " fagher bör var thera ro ib 1973. "ib 626, 2030. RK 1: 125, 1650, (LRK) s. 223, (yngre red. af LRK) s. 269, 3: 2686. Al 1578. Di 21. PM 48. - Lg.">Bildl. sidhan fingo ther marghe bör (fingo lätt för att gå deröfver?) Al 1974. - Jfr gen-, mot-, o-, önsko-byr.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bör )
  • byrslösa
  • börslöse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back