Byr

Old Swedish Dictionary - byr

Meaning of Old Swedish word "byr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byr Old Swedish word can mean:

byr
L.
byr
1) Bostad, gård, landtgård. jak köpte en by (villam) MP 1: 193. ib 196, 197, 2: 241. " iak haffwer ok flere byia" MD 168. iak atte hws ok stora by Iv 2879. hafdhe. .. takit härbärghe j enom by (villa) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 195.
byr
2) by, stad. närwarande þem, SOm i bynom Boä SD 6: 129 (1349). " gik hon i byin at bedhas sik vl oc too" Bo 14. bäri tha spiut tilbya TB 74. " vallughir herra SOm älskar mangra bya (cIvitatum) faar hulkin tho takir älla eghnar sik engsins bysins faar" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 28. " i enom by heter essend" Bu 517. " foor landa mällan ok stadha, bya ok holstadha" Bil 367. ib 215. VKR 35. MB 2: 52. " far. .. w by" SO 17. " til sudeRKopunx by" RK 2: 3344. ib 2171, 2605, 3637, 3903, 6914, 3: 942. 1194, 2499, 2519. swa gör barn i by (d. v. s. ute, Borta) SOm hema är want GO 212. ib 306. " wisa barne i by ok gak siälwer äpte" ib 255. i ortnamn (i hvilka ordet torde vara att hänföra dels till 1, dels till 2). in noseBuy SD 1: 682 (1180-1202). mansionem quandam que housBuj nominatur ib 684 (11981234). in litla hagaby ib 706 (1258-82). pro alia curia. que hagaby dicitur ib. III oras terra in vesTBy ib 707. curiam hesleby ib 719 (1275-6). in villa berbii ib 2: 36 (1287). " in rislingabii ib. - Jfr afgärþa-, afgärþis-, Bol-, Bonda-, fal-, ful-, födhe-, heþnu-, högha-, kiRKio-, land-, lands-, oþol-, sma-, SOtta-, stor-, undir-, ut-, öþis-byr. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • by.
 • bi RK 2: 6914.
 • byia(r). bya(r). bys. pl. byiar. byar.
 • byghiar: -a SD NS 1: 72 (1401).
 • byium ib 2: 173 (1409).
 • byia. bya. by Iv 2879 ),
 • bya anyt
 • byar- )
 • bya bolstaþer ,
 • bya bro ,
 • byabrut ,
 • bya bygning
 • byar- )
 • bya dela ,
 • bya foghate
 • -foghete )
 • bya friþer
 • byar- )
 • byagiäld
 • byargeld.
 • byägiäld. byjä giäld),
 • byagärdhe ,
 • bya haghi
 • byia- )
 • bya kirkia
 • byokirkia: -o SD NS 1: 27 (1401); FH 3: 65 (1445)),
 • byakirkiogardher ,
 • bya land ,
 • bya luter ,
 • bya mal ,
 • bya man
 • byamark
 • byar )
 • byamot ,
 • bya rätter ,
 • bya sal
 • byia- )
 • bya skiäl
 • -skäl )
 • bya skogher
 • byar- )
 • bya þing ,
 • bya vaþi
 • byia- )
 • bya varþer ,
 • bya ämpni ,
 • bya äng ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back