Byrdh

Old Swedish Dictionary - byrdh

Meaning of Old Swedish word "byrdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrdh Old Swedish word can mean:

byrdh
L.
byrdh
2) börda. " j hwilkom breffwom j läggen STora byrdh wppa mik ä hwath ändha thet kan gripa" PMBref 322.
byrdh
8) arvjord, jord varpå ngn har berättigade arvanspråk. kom fore rettin anders i vaMBiSTada oc talade til. .. sin broderson oc sagde han haffua bort tagit fore hanum hans byrd som hans fader haffde i sinne värio Uppl LagmansdoMB 20 (1490). - bördejord, jord vartill man har bördsrätt. war syltzlinge anders jonsson saldhe. .. herra heminghe. .. jordh j mädlaby widher STockholm, j solne sokn, huilken war byrdhär (för byrdh är) vthan wara withu ok spordagh ok vthan vpbudh a trim thingom, som lanzlagh til sägia STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 104 (1335). ib 105 (1335).
byrdh
9) inlösen på grund av bördsrätt. bödh han (ɔ suen beltere) bördh pa samma gardh; om her pedher hanom sälie wil, th aär han neSTe bördeman pa sina huSTru wegne STb 2: 326 (1489). Jfr fädherne-, ivir-, mat-, mats-, up-, vitnis-byrdh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • börd.
  • bordh STb 3: 3 (1492) ),
  • byrdha budh
  • *byrdha gods ,
  • *byrdha iärn
  • börde- )
  • byrdha luter ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back