Byrdhogher

Old Swedish Dictionary - byrdhogher

Meaning of Old Swedish word "byrdhogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrdhogher Old Swedish word can mean:

byrdhogher
1) bördig, härstammande. " han war bördogher aff ädhela kononga oc wälbördogha riddara släkte i swerighe" Lg 3: 343.
byrdhogher
2) af god börd, välbördig. huariom ädhla ok byrdughom herra KS 77 (191, 85).
byrdhogher
3) genom börd el. andra förhållanden berättigad. rikedoma ok verldzliga äro, til huilka hon rätteliga bördogh ok tilkomyn var Lg 3: 528. thet noghre findhz byrdoghare ware oppa släkth ok godhz FM 688 (1517). " mädhen han är ekke ther til byrdogh badhe met godhz ok släkthennes väghna ib. han är ther til byrduger" BSH 5: 88 (1506). - Jfr högh-, iäm-, van-, väl-byrdhogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • byrdugher.
  • bördogher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back