Byrdhoghman

Old Swedish Dictionary - byrdhoghman

Meaning of Old Swedish word "byrdhoghman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrdhoghman
bördeman, person som på grund av släktskap har förmånsrätt till inösning af fast egendom. huilkit godz besedeligen man martten clawsson, som pa sine hustw wegona kaderin niels dotter ther til nw bördgman är, haffuer aff oss aterlöst epte laghen Svartb 523 (1477).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bördug- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦᚼᚮᚵᚼᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back