Byrdogher

Old Swedish Dictionary - byrdogher

Meaning of Old Swedish word "byrdogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrdogher Old Swedish word can mean:

byrdogher
2) av god börd. ath j thz till mynne dragen hwro j. .. hans goda män byrdoga och obyrdoga slogen tiill dödha Troj 43. 3) ägande bördsrätt (till). hulkith huss och grundh hans priffualk hadhe tilforend besprakit och nesakt ath fförscrifne oliff michelsson thet ey haffua heller beholla skulle i saa motto ath han ter tiil ley skyldher eller bördugher war SJ 2: 265 (1495). - genom börd närstående el. beättigad. Se SDw 2: 1205. ok giordhe jönis karlsson sin fädhernes eedh medh riddhara ok swäna thet han räth byrdogher war SD NS 3: 343 (1418). - genom börd berättigad (till). ther sattes the alla hwar epter annan skickeliga som han war bördog oc myndog tiill Troj 8 1. - allmännare: berättigad (till). saa fagra jomffru oc wälbyrdoga. .. som tilbyrdeliga for syn ädela högbordoghet oc dygdeliga seder, oc osegeliga fägrind war rättfärdeliga byrdog til ath bliffwa hans drotning Troj 34.
byrdogher
4) fruktbärande, som bär frukt. j byrdogom träm är tolken skikkelse j grenommen PMSkr 310. - rikt fruktbärande, som rikligen bär frukt. thes bäther wäxa trän oc wardh[a] byrdogh (jfr Lat. lætiores vberioresque fructus percipies) PMSkr 324. " somme taka godha grena aff gamblom byrdogom träm (jfr Lat. de iis quæ quotannis bonos et vberes fructus afferunt)" ib 325. Jfr högh-, o-, väl-byrdogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bördog.
  • -ugh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back