Byria

Old Swedish Dictionary - byria

Meaning of Old Swedish word "byria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byria Old Swedish word can mean:

byria
L.
byria
1) börja. " the olyo bären som ärw böryath torkas" PMSkr 338. " här til haffwom wi giorth aff trem trappom, hionalagheno, änkiomen, jomfrumen, j blandh hwilka jomfrunar äru nw böriadha at wara oppa jordhinne, thz the skulu framledis wara j himerike" SpV 345. 3) grunda, stifta. vnder the prebendam, som wälborne män mine älskelika fränder, herra sigge vdhson, ärchediäkin i skar, ok hans brödher burth ok fudneat hafua SD NS 3: 540 (1420). - (k m k borda j (för bör tha j, så hs A, se bära i) at lee at lordom hans Prosadikter (Karl M B) 300). - refl. byrias, börja. i them timanom bordhis en kälda aff iordhinne flyta mz olio SvKyrkobr 102. byria up, börja. vm pasko dagh. .. togh hon mädh sik nagra sina jumfrur. .. ok böriade vpp ath danza ok galnas mädh them MP 4: 80. - Jfr nybyriadher, nybyriande.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • böria.
  • börria: -andis SkrtUppb 281.
  • byrria ib 284.
  • biria: -adhe MP 5: 101. impf. -adhe. bordhe: -is SvKyrkobr 02.
  • byrdhdhe MP 5: 160 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back