Byrþe

Old Swedish Dictionary - byrþe

Meaning of Old Swedish word "byrþe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

byrþe Old Swedish word can mean:

byrþe
L. "
byrþe
1) börda. " mz byrdhe pKLemming. 1862.">Alma träs fruct" Bil 404. " bar a sinom herdum tolf byrda muld" ib 567. KL 225. " thz var hänne thung byrdhe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. ib 108. " lagdhe sina härdha vnder stora byrdha" MB 1: 264. " föterne vppe hiollo mästa likamans bördhe ok thungha" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. ib 42, 133, 307, 2: 62, 123, 3: 294, 441. KLemming. 1862.">Al 2809, 6815. RK 3: 3130. " at moysi lagh waro the byrdhe, som ängen gat KLemning. 1860. SFSS.">Borith" MB 1: 439. som twnge ärw oc tröthe wndher syndenna byrdher Su 84 . fatökdomsens byrdhe KL 106. " mirrams byrdhe (fasciculus myrrhæ)" Ber 269. Jfr korn-, mata-, synda-, vidha-byrdhe.
byrþe
2) = byrþ 8. at skiffte broder broderdel och syster systerdel mz sämie aff gaMBle byrde BtFH 1: 220 (1508). ib 258 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bördhe Bir 1: 33.
  • burdhe ib 307.
  • -ar : byrdha MB 1: 264 ;
  • byrda Bil 567.
  • -ir: byrdher Su 84 ; MP 1: 146 ; " denna pluralform kan dock äfven föras till byrþ),
  • byrdhis fulder
  • byrdhesfullir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛦᚱᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back